Vacature: Uitbreiding Bestuur Stichting Favola in Musica

De Stichting Favola in Musica is gevestigd in Maastricht. De naam van de stichting ‘Favola in Musica’ refereert aan de oudste opera L’Orfeo van Monteverdi. De stichting stelt zich ten doel om muziek te combineren en te integreren met andere kunstvormen binnen het kader van kwalitatief hoogwaardig muziektheater, waarbij op vernieuwende wijze de connectie wordt gezocht tussen de originele uitvoeringspraktijk en het hedendaagse publiek. Aanraakbare, authentieke, inspirerende producties die recht doen aan de componist. Onder de naam Tuttifrutti produceren we tevens producties die tot doel hebben kinderen kennis te laten maken met klassieke muziek. Het bestuur ondersteunt de artistiek /zakelijk leider. Voor het handelen van de stichting is de Cultural Governance Code richtinggevend. We onderstrepen de waarden solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie van de Fair Practise code, de code Diversiteit en inclusie. De ANBI-Status is tevens aangevraagd.
Vanwege uitbreiding van het bestuur zoekt de stichting bestuursleden met een of meer onderstaande kwaliteiten
· Affiniteit met klassieke muziek/opera
· Een netwerk in de culturele sector; de           bereidheid dat in te zetten.
· Ervaring met beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling.
· Goede communicatieve eigenschappen
· Ervaring met (private) fondsenwerving.
· Bereidheid om een jonge stichting op te bouwen.
De functie is onbezoldigd, wel is er een onkostenvergoeding beschikbaar. Het stichtingsbestuur vergadert circa 5 keer per jaar.

Bent u nieuwsgierig geworden? Geïnteresseerd? Geprikkeld om aan de slag te gaan? Stuur een mail naar favolamuziektheater@gmail.com of neem contact op: 0653663811